Menu

Seneste artikler

Aldrig byggede jernbaner i Nordjylland
De mange privatbaner i Danmark blev for størstedelens vedkommende anlagt efter de tre store jernbanelove: Lov af 8/5 1894, lov af 27/5 1908 og lov af 20/3 [...]
Stationer Hjørring – Hørby
I Hjørring havde Hørbybanen station (Hjørring Vestbanegård) fælles med Løkkenbanen og senere Hirtshalsbanen. Alle stationerne på Hjørring – [...]
Stationer Vodskov – Østervraa
Banens længde var 37 km og på denne strækning var der foruden endestationerne ikke mindre end syv stationer og tolv trinbrætter. Man kunne altså, i bedste [...]
Kølsen
-En bakke forsvandt ved Kølsen Ud mod Limfjordsengene ved Kølsen ved Hjarbæk fjord lå der for 100 år siden en bakke kaldet Klinthøj. Den blev i perioden [...]
Smalsporsbaner
Industrialiseringen af Danmark havde næppe fået det omfang den fik i begyndelsen af sidste århundrede hvis der ikke havde været for tipvognsbanerne. Det [...]
Havnebaner
I Aalborg og Nørresundby har der været større havnebaner. Aalborg og Nørresundby havnebane er omtalt nedenfor. Ingen af disse baner kan i dag benyttes. [...]

Sæbybanen kørte i 1968 sin sidste tur.

Aalborg Smalfilmklub var med på turen og lavede denne film.

Sæbybanens sidste tog
Velkommen til Nordjyllands jernbaner
  Velkommen Denne side er under omlægning til Word Press og er derfor ikke komplet i øjeblikket. Der linkes til den gamle side. Du kan stadig nå den [...]