Menu

Nyt på siden

Aldrig byggede jernbaner i Nordjylland
De mange privatbaner i Danmark blev for størstedelens vedkommende anlagt efter de tre store jernbanelove: Lov af 8/5 1894, lov af 27/5 1908 og lov af 20/3 [...]
Havnebaner
I Aalborg og Nørresundby har der været større havnebaner. Aalborg og Nørresundby havnebane er omtalt nedenfor. Ingen af disse baner kan i dag [...]

Sæbybanen kørte i 1968 sin sidste tur.

Aalborg Smalfilmklub var med på turen og lavede denne film.

Sæbybanens sidste tog