Menu

Nyt på siden

Aldrig byggede jernbaner i Nordjylland
De mange privatbaner i Danmark blev for størstedelens vedkommende anlagt efter de tre store jernbanelove: Lov af 8/5 1894, lov af 27/5 1908 og lov af 20/3 [...]
Stationer Hjørring – Hørby
I Hjørring havde Hørbybanen station (Hjørring Vestbanegård) fælles med Løkkenbanen og senere Hirtshalsbanen. Alle stationerne på Hjørring – [...]
Stationer Vodskov – Østervraa
Banens længde var 37 km og på denne strækning var der foruden endestationerne ikke mindre end syv stationer og tolv trinbrætter. Man kunne altså, i bedste [...]
Havnebaner
I Aalborg og Nørresundby har der været større havnebaner. Aalborg og Nørresundby havnebane er omtalt nedenfor. Ingen af disse baner kan i dag benyttes. [...]

Sæbybanen kørte i 1968 sin sidste tur.

Aalborg Smalfilmklub var med på turen og lavede denne film.

Sæbybanens sidste tog