Menu

Stationer Viborg – Ålestrup

Stationer Viborg – Ålestrup

Viborg station
Banen løber fra Viborg station i vestlig retning parallelt med banen mod Skive. Kort før Viborg Vestermark svinger Ålestrupbanen mod nord.

Stationen i 2004 fra perronsiden.

 

Stationen i 2004 fra vejsiden.

Margretheslund
Ved Margrethelund plantage 4 km fra Viborg anlagdes i 1929 et trinbræt. Det blev nedlagt i 1955.

Løgstrup station
Her var der sidespor til Løgstrup Grusgrav indtil midten af 1950’erne. Stationen var udstyret med krydsnings- og læssespor.

 

Stationen i 2004 fra perronsiden.

Hjarbæk trinbræt
Trinbrættet blev oprettet i 1928 og eksisterede helt til 1959. Der blev i 1916 projekteret “Hjarbæk havnebane”, men det blev dog kun ved skitserne.

Kølsen billetsalgssted/trinbræt
Billetsalgsstedet der i 1906 fik sidespor til et mergelleje, hvorfra der indtil omkring 2. verdenskrig transporteredes store mængder mergel. Største kunde var Ahledens Mergelforsyning.
Endvidere var der et privat sidespor fra »Phønix« i Odense. Men i 1939 blev sidesporet taget op, og Kølsen nedrykket til  trinbræt og i 1959 var det så helt forbi herude.

Læs mere om mergelen og Kølsen.

Nederhede trinbræt
Oprettedet i 1929 og lukket igen tre år efter.

Skals station
Banens bedste mellemstation og var af samme størrelse som som Løgstrup station.

Skals station med MO.

Stationen i 2005 fra sporsiden.

Skringstrup trinbræt
Anlagt der ved banens åbning som billetsalgssted og fik i 1928 sidespor. Trinbrættet forsvandt fra køreplanen i 1957, men Skringstrup sidespor blev bibeholdt og er der også i 2005.

Den gamle banearbejderbolig ved stationen er i dag skalmuret.

Det gamle billetsalgssted er i dag garage. Skiltet er en gammel kofanger fra en lastbil.

Nørdam trinbræt
Oprettet i 1925. og nedlagt 1959.

Møldrup station
Byen opstod omkring stationen, der blev anlagt i 1893 på åben flad mark og en by voksede op omkring stationen. Station blev anlagt på skellet mellem Vester Tostrup og Roum sogne. Navnet Møldrup stammer fra en større gård, Møldrupgård, som ligger i nærheden af stationen.

Her kunne der indtil midten af 80’erne sendes og modtages vognladningsgods. Stationen var udstyret med sidespor til ekspedition af vognladningsgods.

Stationen i 2004 fra perronsiden er privatbolig.

En flot rangertraktor hold i 2004 på sporet i Møldrup. Traktoren har tidligere kørt hos Nestle i Hjørring og er i dag blevet smukt renoveret.

Hvam station
Stationen havde ikke større betydning, men bevaredes som rutebilekspedition indtil 1964. Herefter blev bygningen solgt, men sidesporene blev liggende. Ved Hvam er der fortsat sidespor.

Stationen i 2004 fra perronsiden.

Ålestrup station

37,6 km fra Viborg nåede banen Ålestrup.