Menu

Hjørring Privatbaner

HP. Oprettet i 1939 ved sammenslutning af de fire baner:

Hjørring – Løkken – Aabybro, HLA

Hjørring – Hørby, HH

Hjørring – Hirtshals, HB (oprindelig HA)

Vodskov – Østervraa, VØ

De 4 baner havde i forvejen driftsfællesskab, dvs fælles administrationskontor, direktør og værksteder med tilhørende personale.

Hver bane førte indtil 1939 eget regnskab og udgifterne til fællesdriften blev delt imellem de 4 selskaber i forhold til deres størrelse, ligesom det rullende materiel i stor udstrækning blev benyttet i flæng.

Læs om det rullende materiel hos Hjørring Privatbaner.


Vestbanegården hvor 3 af de 4 baner under Hjørring Privatbaner udgik fra indtil 1943. Bygningen er i dag revet ned og erstattet af en Lidl butik.

Trafikken

Persontrafikken på HH og VØ var ret beskeden, men var nogenlunde jævnt fordelt både på de enkelte ugedage og året og krævede ikke noget større reserveberedskab. HLA havde i forhold til befolkningstætheden en ret god persontrafik i de første årtier specielt til og fra Løkken i ferietiden og på sommersøndage.

Godstrafikken  bestod som på de fleste andre privatbaner mest af byggematerialer, brænd­sel og landbrugsvarer. Den stadige nedgang i både per­son- og godstrafiken – og det hastigt stigende prisniveau – så man ingen anden udvej end at nedlægge VØ i 1950 og HH i 1953. Benyttelsen af de 2 baner var efterhånden så ringe, at det store under­skud ikke retfærdiggjorde en fortsættelse af driften. Løkkenbanen overlevede indtil 1963 hvor godstrafikken var faldet væsentligt og passagertrafikken også var faldet.

Tilbage af fordums herlighed er i dag kun Hirtshalsbanen – en ganske kort, men betydningsfuld bane.

Fra 2002 er Skagensbanen og Hjørring privatbaner drevet af det fælles selskab Nordjyske Jernbaner.