Menu

Lønstrup station

Stationsforstander Skat-Nielsen havde tjenestebolig på stationen og  der var i sommerperioden betjening til alle tog. I den øvrige del af året var stationen ubetjent til tog 118 – afgang mod Løkken kl. 23.47 (1960).

Samme år havde stationen en togoverhaling  – togene 107/1107 samt 2 krydsninger – togene 109/110 og 112/113 på hverdage. Søn- og helligdage var der en krydsning – togene 612/613. Ovenstående må være grunden til at stationen havde to faste stillinger. På Lønstrupvej 3 – boede baneformanden for kolonne 3, der dækkede strækningen fra km 8,8 til km 15,1. Der var altså i Lønstrup tale om 3 faste stillinger i tilknytning til stationen. Et vigtigt forhold for en fattig kommune som Rubjerg – Maarup.

Indgangssporskiftet fra Hjørringsiden.


Stationen i 2007. Næsten uændret fra banens lukning, men der er sat et stort vindue i gavlen og retirader er lavet om til garage.


Pakhuset ligger der også i dag næsten uberørt.


Huset, der ligger over for sommerventesalen blev bygget først i 50-erne af trafikassistent Frode Ejstrup, der havde fået fast arbejde på stationen. Huset blev som det første og vistnok eneste hus i Lønstrup bygget med garage i kælderen. Det betød en meget stejl nedkørsel og et sving på 90 grader for at komme ind i garagen. Mange folk var skeptiske over for en sådan udformning. Nedkørslen ville være glat og hurtigt blive fyldt op med sne om vinteren. Det var måske grunden til, at Ejstrups bil ofte holdt i sommerventesalen!

En badegæste ventesal måtte allerede opføres året efter banens anlæg i 1914 til de mange badegæster der benyttede banen.

Om vinteren var ventesalen ly for alle stationernes bænke og bænkevognenes indhold.


Lønstrup antik holder i dag til i ventesalen. Bygningen er nænsomt restaureret.


Anlægstegningen af ventesalen. De ydre mål er 16 gange 10 meter. Ventesalen var forsynet med bænke i begge sider ned langs ydervæggen. I midten mellem stolperne var der også bænke. Til venstre på tegningen ses toilet og retirader, der kun var adgang til ud fra.


Den smukke tagkonstruktion er bevaret. Bortset fra et par enkelte steder er loftet det oprindelige træ fra husets opførelse. Taget er isoleret udefra.


Bænkene i midten af rummet er bevaret i en sektion.


I modsat side af toiletterne var der en lille kiosk der kunne sælge både indefra ventesalen og udefra. Hullet i ventesalen ind til kiosken kan stadig ses i bygningen.


Toilet og retirader var i denne udbygning til ventesalen. Der er i dag indgang til disse rum fra ventesalen, men oprindeligt var der kun adgang udefra.