Menu

Frederikshavn station

En billedfortælling fra den gamle station før den lukkede i 1979 og erstattet af den nuværende station.


Den gamle station efter at den var lukket. Foto: Erik Kjærgaard.


Den gamle station – skiltet på døren. Foto: Erik Kjærgaard.


Lyntog på stationen i 1976. Foto: Erik Kjærgaard.


Godstog trukket af MY på stationen i 1977. Foto: Erik Kjærgaard.


Persontog forspændt MZ1410 på stationen i 1977. Foto: Erik Kjærgaard.


Det omfattende sporanlæg i 1979. Foto: Erik Kjærgaard.


Der var stadig kulbunke på stationen i 1979. Foto: Erik Kjærgaard.


Forhallen på stationen efter at den var lukket i 1979. Foto: Erik Kjærgaard.


Perronbelysning på stationen i 1979. Foto: Erik Kjærgaard.


Havnestationen blev også kraftigt ombygget og flyttet i 1979. Havnestationen er i dag nedlagt.  Foto: Erik Kjærgaard.