Menu

Sæbybanen

Strækningen til Frederikshavn og Asaabanen   Stationer Nørresundby – Frederikshavn

Asaa banens stationer  Vodskov station, Sæby station, Frederikshavn

Sidste dag på Sæbybanen  Frederikshavn – Sæby banen nedlægges

 

De første baneplaner opstod i 1882 og gik ud på anlæg af en bane gennem det vestlige Vendsyssel til Thisted, og da der i 1887 også viste sig interesse for en bane fra DSB’s banestrækning gennem det østlige Vendsyssel til Frederikshavn, enedes man om et samarbejde.

Den fælles komite var først interesseret i Hvorup(gård) som udgangspunkt, men det ændredes hurtigt til Nørresundby og ved den store jernbanelov af 8/5 1894 var medtaget en bane fra Fjerritslev over Nørresundby og Sæby til Frederikshavn.

Fjerritslev – Frederikshavn Jernbanes logo. 

Fjerritslev – Nørresundby strækningen blev åbnet den 19/3 1897 og Nørresundby – Sæby – Frederikshavn den 18/9 1899.

Det var oprindeligt planen at såvel Fjerritslevbanen som Sæbybanen skulle have haft endestation på Nørresundby Havnestation, men driftsfællesskab med de to søndenfjordske privatbaner, Aalborg – Hadsund og Års – Nibe – Svenstrup betød at det var praktisk at etablere fælles godsstation for de 3 privatbaner i Aalborg. Dette var der dog en del diskussioner med Nørresundby kommune om idet de havde forventet at det blev her hovedkvarteret blev oprettet.

Banens administrationsbygning ligger der endnu øst for Dag Hammarkskjoldsgade ved Jyllandsgade skråt over for politigården. Lokomotivremiser og værksteder for de 3 privatbaner blev etableret ved Kærby og remisen rummer i dag Limfjordsbanen.

Persontrafikken  var i 1898/99 150.000 og i 1910/11 524.000. 1946/47 nåedes rekorden: 1.137.000 rejsende hvorefter det igen gik ned ad bakke til  1965/66 400.000 passagerer.

Godstrafikken var i mange år rimelig på trods af mangel på større industri i banens opland og der måtte hurtigt indsættes rene godstog, hvilket dog også skyldtes de meget svage lokomotiver. Foruden de ved danske baner almindelige transporter af landbrugsprodukter, byggematerialer og brændsel, havde man en hel del mergel, tørv og fisk hvoraf en del blev tilført fra Løkkenbanen i Aabybro, der blev oprettet i 1913.

Godsmængden var i 1899/00 45.000 ton. Under krigen nåede FFJ sin maksimalbefordring af gods idet man i 1943/44 kom op på at transportere 614.000 t.

Efter krigen faldt godsmængden på banen og  i året 1965-66 var tallet 165.000 tons gods. I 1967/68 faldt godsmængden yderligere til 144.000 ton.

Her er hele banens forløb 

Slutningen

1. april 1968 blev strækningen Cementvej i Nørresundby – Sæby nedlagt på grund af bygningen af motorvejsanlæg ved tunnelen, der var ved at blive anlagt, så slap man for at lave broer til banen.


Broen der er over tunnelen lige når tunnelen kommer op igen – ved Fjordvangen var forberedt for en havnebane ud til industriområdet i Bouet. Banen kom dog aldrig og Fr. Rasch fik erstatning af kommunen for den manglende spor der var lovet ved salget af grunden i Bouet. Broen på billedet er i 2005 nedrevet og erstattet af fodgængerbro samme sted.

Læs her artikel fra Aalborg Stiftstidende den 24. marts 1968. Sidste tog på Sæbybanen. PDF format. link virker ikke

Aalborg Stiftstidende havde den sidste driftsdag for Sæbybanen, søndag d. 31. marts 1968, arrangeret dampsærtog. Læs om turen.

Det var endeligt slut med FFJ – og Aalborg Privatbaner – den 1. april 1969 – hvor driften af Fjerritslevbanen og den søndenfjordske del af APB blev indstillet.

Undermenuer:

Strækningen til Frederikshavn og Asaabanen

Stationer Nørresundby – Frederikshavn

Asaa banens stationer

Vodskov station, Sæby station, Frederikshavn

Sidste dag på Sæbybanen

Frederikshavn – Sæby banen nedlægges