Menu

Asaa banen stationer

Stationer på Asaa banen

Ørsø station lå 40,2 km fra Aalborg i en lille samling huse. Asaa banen udgik fra stationens østlige ende, og togene på den lille sidebane benyttede almindeligvis stationens spor 2. Spor 1, 2 og 3 var alle perronspor, så der her kunne krydses samtidig med, at Asaa-toget holdt ved perron.

 

Station af kort type. Bagest i billedet ses retirader. Station med hovedbygning af Poulsen. I Ørsø afgrenede banen til Asaa i forlængelse af overhalingssporet fra 1914. 

Banen mod Asaa fortsatte til:

Kovshede trinbræt
ca. 2,3 km fra Ørsø var et trinbræt med sandperron oprettet 1917. Stor læskærm af beton var der ved trinbrættet. Kom først med i køreplanen fra 1919.


Trinbrættet i 1968. Foto: Poul Wilhelmsen.

Hedegaard trinbræt
3,8 km fra Ørsø var et øde og nøgent trinbræt oprettet 1936 med svelleforkant i et lag holdt på plads af nedrammede skinner.


Trinbrættet i 1968. Foto: Poul Wilhelmsen.

Asaa station


5,4 km fra Ørsø. Stationsbygningen lå på tværs for enden af sporene, der for hovedsporets vedkommende afsluttedes med en drejeskive.
Der var 4-parallelle spor og hovedsporet var spor 2. Spor 1 var varehusspor, 3 omløbsspor og 4 læssespor.

Stationen fra 1914 er Wenck’s stil. Rød blankmur forneden og i stik over vinduer, resten hvidtet, taget dækket med sort skifer. Drejeskive til højre. Foto ca 1965. Foto: Frank Sørensen.


Posthuset ved Asaa station står der stadig, men er ikke posthus længere.

På det nedlagte posthus ved stationens ses stadig posthornet.

Stationen i 2003 hvor den er børnehave. Det ydre af bygningen er ændret meget og de karakteristiske vinduer på bygningen er gjort mindre og de røde mursten over vinduerne er væk, men det røde murstensbånd i bundne af bygningen er uændret. Retirader er nedrevet.

Typisk oprangering på Asaa – Ørsø banen de sidste år. Stationen i baggrunden med drejeskiven foran. Foto: Frank Sørensen.

Stationen i 1968. Foto: Poul Wilhelmsen.

Stationen i 1968. Foto: Poul Wilhelmsen.

Remisen i Asaa i 1969. Foto: Erik V. Pedersen.

I den modsatte ende af stationen lå en 1-sporet remise, der indtil midten af 60’erne gemte FFJ 34 og betød at dette lokomotiv overlevede de store ophugninger idet man havde glemt/gemt lokomotivet. Bygningen stod der indtil omkring 2010, men er i dag nedrevet. Portbeslagene da bygningen var remise ses i murværket.