Menu

Kølsen

24. marts 2018 - Ikke-kategoriseret

-En bakke forsvandt ved Kølsen

Ud mod Limfjordsengene ved Kølsen ved Hjarbæk fjord lå der for 100 år siden en bakke kaldet Klinthøj. Den blev i perioden 1906-1936 med håndkraft gravet bort og transporteret væk i jernbanevogne for at blive spredt ud over hedearealerne i hele Jylland som mergel.

Jernbanernes udbygning var forudsætning for den omfangsrige mergling, og etableringen af en bane fra Viborg til Aalestrup i 1893 førte jernbanen tæt på Limfjorden og de mergelfyldte bakker, der ligger her ned mod Hjarbæk fjord.

DSB anlagde et sidespor fra Kølsen billetsalgssted i 1906, og man var klar til de store transporter.

Mergelen kunne fyldes i jernbanevognene med maskiner, men dette krævedes investeringer, som ingen ønskede at finansiere. Bønderne ville helst have mergelen så billigt som muligt. Løsningen blev udlån af fanger fra Horsens Tugthus og i 1907 udstationeredes derfor en gruppe på 20 tugthusfanger i en lille fangekoloni i Kølsen. Mergelselskabet betalte en kr pr. fange pr. dag. Med årene øgedes antallet af fanger til 30. Fangerne blev vækket ved 5-tiden om morgenen og havde ret til samlet to timer spisepauser pr. dag, men ellers skulle der arbejdes så længe, det var lyst. DSB satte normen for gravearbejdet, idet der hver dag skulle leveres 20 jernbane vogne, hver læsset med 10 tons mergel.

Arbejdet i Kølsen var helt manuelt. Skovle, trillebører, køreplanker eller køreplader udgjorde det industrielle islæt. Der blev anvendt sprængladninger til at få mergelen til at skride ned, men kun i begrænset omfang. Jernbanesporene blev flyttet så tæt på gravestedet som muligt. Der blev i alt transporteres ca. 120.000 vognladninger mergel fra Kølsen sidespor i driftsperioden, eller i alt 1,2 mio. tons udgravet med hånden og læsset manuelt i løbet af 28 år.
Fra 1912 gravedes hele året, og produktionen steg støt hvert år indtil 1922, hvor der afsendtes knap 8.000 vognladninger. Vognene blev trukket op til Løgstrup station ad to omgange med 10 vogne hver gang. Kølsen var forpligtet til at have vognene fyldte på afhentningstidspunktet, uanset vejr og vind.

Krise og nedlæggelse
i 20’erne begyndte en krise i landbruget, som herefter ikke var så ivrig efter jordforbedringer. Statens tilskud til transport af mergling faldt også idet der kun blev givet tilskud til transport og kundegrundlaget faldt stort set væk, og i 1934 ophørte hele virksomheden, idet de sidste 250 vognladninger blev udkørt, men på dette tidspunkt var Klinthøj også i det store og hele forsvundet, udgravet ved håndkraft.

I dag er Klinthøj frugtbar landbrugsjord, og sidesporet er væk. Det er Kølsen billetsalgssted også, og i 2006 er hovedsporet også fjernet.