Menu

Sæbybanen – stationerne Vodskov, Sæby og Frederikshavn

Vodskov station

Stationsskiltet på stationen. Foto Erik V. Pedersen.

Vodskov station 20-8-1963 med Sm4 ved perron. Foto: Ulf Holtrup.

Vodskov – Østervraa banens gamle remisse den 20-8-1963. Blev solgt til beboelse da banen lukkede i 1950. Foto: Ulf Holtrup.

Remissen for Vodskov Østervraa banen den 24-8-1965. Foto: Erik V. Pedersen. Remissen rummer tilsyneladende et autoværksted. Der er lagt en ekstra etage ind i den tidligere remise. Sporet mod Østervraa må have gået mellem bygningen og sporet mod Sæby.

Remissen i år 2002 er privatbolig. Bygningen er ikke ændret væsentligt udvendig og portene til remissen kan stadig anes.

Kvægfold ved stationen 24-8-1965. Har ikke været brugt nogle år.  Foto: Erik V. Pedersen.

  

Vodskov station med varehuset i forgrunden  24-8-1965. Varehuset er for længst nedrevet. Foto: Erik V. Pedersen.

Ml1209 i Vodskov i 60’erne. Vodskov – Østervraa banens remise skimtes bagest i billedet. Foto arkiv: Frank Sørensen.

Vodskov station i 1968. Foto: Frank Sørensen.


Sæby station

Stationen omkring 1905. Anlægget i forgrunden med busten af Vilh. Lassen er der endnu. Billedet er lånt fra Otto Beck’s hjemmeside om Sæby.

Stationen med hovedbygning af Th. Arboe. Nogle kilder peger på Poulsen som arkitekt men stilen ligner meget stationerne i Fjerritslev, Nibe og Nørresundby Havnestation, der alle var tegnet af Arboe. 

Var endestation efter 1962 og den tidligere udkørsel mod Frederikshavn var spærret af en solid stopbom. Stationsbygningen var stor og imponerende, men ikke særlig køn. Ved siden af lå posthuset. Der var hovedspor, overhalingsspor, maskinspor og læssespor udfor bygningen. Øst for hovedsporet var husspor. Maskinsporet endte mod syd i en drejeskive i en de sidste år forfalden træremisse der stadig står der. I syd grenede læssesporet ud i 2 opstillingsspor.

Stationsområdet da det havde sin største udstrækning.

Stationen i 1968. Til højre anes slagteriet. Foto: Frank Sørensen.

Fra hovedsporet udgik mod sydøst fra 1909 et havnespor der var flittigt benyttet og havde stor betydning for havnens virksomheder. Der var ca  1,5 km til havnen.

Sæby fik hurtigt stor nytte af banen. Turismen, virksomhederne og fiskeriet blev fra starten stærke aktiver for banen, og Sæby markerede sig med den store trafik hurtigt som Sæbybanens betydeligste strækningsstation.

En af de store kunder var bl a Sæby jernstøberi, hvis bygninger i dag rummer Super Brugsen.

Læs mere på Tommy Larsen’s hjemmeside om Sæby station.

 

Den nuværende Sæby busterminal er den gamle toldbodsbygningen. Der er tilbygget en mindre køn svalegang der fungerer som læskærm for ventende passagerer og giver adgang til kiosken. I baggrunden ses pakhuset fra jernbanetiden, der stærkt ombygget stadig står der.

En smuk detalje på toldbygningen er udhænget over dørene til godshåndteringen med de smukke, støbte dragere. Også formen på vindskederne i gavlen er bevaret.

Den tidligere busgarage er flot vedligeholdt og bruges også i dag af et busselskab. Garagen er bygget af gamle sveller og beklædt med brædder. Brædderne er skiftet ud, men svellerne har overlevet. Garagen blev i 70’erne forlænget i forbindelse med at Hjørring Privatbaner fik længere busser. Foto: Martin Søhus.

Busgaragen på det tidligere stationsterræn er flot vedligeholdt.

Vejbroen over Sæby å på P. Lundsvej er lagt på de gamle brofæster til jernbanebroen over Sæby å umiddelbart nord for stationen.

Jernbanebroen i Sæby er flyttet til Sæbygård skov og ligger stadig over Sæby å og kaldes Humlebroen. Foto: Tommy Larsen.

Vandtårnet ved stationen.

Enlig skinnebus med bivogn på stationen i 1968. Foto: Frank Sørensen.

17-9-1899 Indvielsestoget for banen holder på sporet nedenfor Kildekroen i Sæby i mens de prominente passagerer indtager deres festmiddag. Flere af vognende eksisterede stadig da banen blev nedlagt i 1968.

Den gamle toldbygning med busterminal foran i 2003.

Her sluttede banen i Sæby efter at strækningen til Frederikshavn var nedlagt. Foto: Jørgen Hagger Jensen i 1968.


Frederikshavn privatbanestation/remise

Privatbanestationen nogle år efter at banen var nedlagt. Remisen anes til højre. Foto Poul Wilhelmsen.

Frederikshavn Motor Compagni rykkede ind efter at banen var lukket og etablerede traktorværksted. Senere blev der indrettet synshal i bygningerne. Foto Poul Wilhelmsen.

Den 17 maj 1962 kort tid før banestrækningen Frederikshavn – Sæby blev nedlagt blev to bedagede damplokomotiver fra Aalborg Privatbaner, som siden 1951 har stået urørte i Frederikshavn, taget på slæb til Aalborg.

Nedenstående tekst bygger på artikel i Frederikshavns avis den 19 maj 1962.

 

Her trækker AHJ Ml 5206 damplokomotiverne FFJ 31 og FFJ 35 ud af remisen. Foto: Preben Beck.

Kun enkelte nysgerrige var samlet på pladsen mellem Kalkværksvej og Rimmensgade, da det usædvanlige særtog afgik mod Aalborg. Et diesellokomotiv trak sine to forfædre og en bedaget sneplov, som dannede rosinen i pølseenden. Kun fire-fem åbne godsvogne står nu tilbage på privatbanestationen.

Frederikshavnere, som torsdag middag – paa Sæbybanens strækning – måtte vente ved baneoverskæringerne  oplevede et sjældent syn, idet ikke færre end to damplokomotiver af ældre dato passerede i retning mod syd.

De må ikke ophugges

De to damplokomotiver har i de forløbne år ført en upågtet tilværelse – hengemt i remissen på privatbanestationen i Frederikshavn. Som følge af Sæby-banens nedlæggelse, skulle de flyttes til Aalborg – kun for at fortsætte den lidet attråværdige stilling som museumsgenstande” her.

De to lokomotiver har forlængst set bedre dage – de er bygget af Henschel & Sohn, Cassel, i henholdsvis 1913 og 1920 – men må ikke ophugges. Staten kræver en reserve af damplokomotiver på de fleste baner – både statens egne og privatejede. Åbenbart til imødegåelse af en eventuel krisesituation for samfundet, hvor olie kan blive mangelvare. Aalborg Privatbaner har derfor endnu otte damplokomotiver hvoraf de to er rangermaskiner i depoter i Aalborg, Fjerritslev og Asaa.

Damplokomotiverne, som var koblet sammen, benyttede ikke egen trækkraft – de har nemlig ikke været i brug siden 1951 – men blev trukket af det, som i sin tid gjorde dem overflødig nemlig diesellokomotivet. Foto: Preben Beck.

Damplokomotiv foran remisen. Preben Becks datter i forgrunden. Foto: Preben Beck.

En af maskinerne på drejeskiven foran remisen. Foto: Preben Beck.

Damplokomotiv nr. 31 og 35 var noget afrakkede da de kørte deres, formentlig sidste tur gennem Vendsyssel. Rusten har tæret godt på de ædlere dele og et tykt lag gammelt olie og snavs dækkede jernpladerne på kedel, førerhus og tender. Foto: Preben Beck.

 

Et par mand fra banens værksted i Aalborg måtte herop og smøre aksler, hjul og bremser for at være sikker på, at lokomotiverne var i stand til at trækkes de 80 km til Aalborg. Men om de kommet derned med en hastighed på 60 km i timen – som de kunne komme op på i deres yngre dage –  er en anden og nu mindre betydningsfuld sag. Foto: Preben Beck.

Her er det specielle tog nået til Dybvad på sin tur mod Aalborg. Bagest i togstammen anes den gamle sneplov. Preben Becks datter i forgrunden. Foto: Preben Beck.

Her endte de to damplokomotiver foreløbigt deres rejse – ved privatbaneremisen i Kærby, på det yderste bagspor. Den ene tender blev istandsat og omdannet til ukrudtssprøjtevogn og henstod de sidste år i remisen i Dronninglund. I 1965 blev 7 af de 8 tilbageværende damplokomotiver der var tilbage ved Aalborg Privatbaner solgt til Produkthandler Søren Jensen i Aalborg for kun 8000 kr. Meget andet materiel der henstod i Kærby blev i disse år ophugget.  Det sidste damplokomotiv – FFJ 34 – der var tilbage ved Aalborg Privatbaner henstod stadig i Asaa remisen og overlevede antageligt derfor skærebrænderen. Foto arkiv: Preben Beck.