Menu

Thisted station

TFJ åbnede i 1904 og DSB blev forvist fra spor 1, men for at få Fjerritslevbanen klemt ind, måtte man tage af den meget brede perron 1.

Thisted station i 2004 fra vejsiden.Stationen havde et omfattende skinnenet

Sporplan i privanetiden

Perron 2 var rimelig i bredden, men den dækkede spor 1 og 2, så hvis der var krydsning i Thisted, hvad der som regel var, kørte ankommende tog ind i spor 2, mens det afgående tog holdt ved en lille smal perron 3 ved spor 3.

Stationen er en sækstation. For enden lå en drejeskive, og den eneste forbindelse mel­lem spor 1 og stationens øvrige spor gik over drejeskiven. Over for stationen lå remisen med tre spor. Øst for hovedbygningen lå Posthuset og øst for det igen et vandtårn. I vandtårnets have lå et enfamilies banehus i tre etager. Her boede trafikkontrolløren, sta­tionens souschef. Stationen var en af Th. Arboes gamle sta­tioner med tårne og gavlvendt midterparti – den skulle se ud af noget.

TFJ Sm6 holder ved spor 1. I forgrunden perron 2. Foto: J. Hagger Jensen.

På før­ste sal i midtersektionen boede stationsfor­standeren. Han havde tre vinduer ud mod Thisted Station. Vest for stationen lå rutebilstationen og godsekspeditionen. Endvidere havde TFJ et malerværksted her. TFJs remiseanlæg lå over for godsekspeditionen. Her var en gammel bygning med dampremise og værksted med to spor hver med to pladser. Her holdt ba­nens to damplokomotiver. Foran dampremisen var der allerede i 30`erne byg­get et bølgeblikskur med plads til banens die­sellokomotiv – en af Frichs’ firekantede. Lidt fra remisen lå endnu en aldrende bygning, der husede Triangel­vognene. Mellem de to remiser var der opsat tag og bagvæg samt port i for­væggen. I denne påklistrede mellembygning stod banens skinnebus­ser. Der var ikke drejskive i forbindelse med privatbanens remiseanlæg.

Foran TFJ’s dampremise var der i 30`erne byg­get et bølgeblikskur med plads til banens die­sellokomotiv. Alt er i dag fjernet. Foto: Erik V. Pedersen.

Skinnebus foran bølgeblikskuret på billedet ovenfor. Foto: Erik V. Pedersen.

Drejeskiven ved stationen i 1988. Er i dag fjernet. Foto: Erik Kjærgård.

Thisted station. Smuk detalje af tag på perron.

Remisen ved stationen i 1988. Er i dag bowlingcenter. Foto: Erik Kjærgård.

Efter at TFJ blev nedlagt i 1969 er der rydet kraftigt op i området. DSB-remisen er solgt fra og forvandlet til Bowlingcenter. Trafikkontrolørens hus og vandtårnet er revet ned i 1970, og grunden er blevet en del af postvæsenet p-plads og en tilbygninger. Drejeskiven og perron 3 er fjernet, og de fleste af sporene samt privatbanens anlæg og spor ligeså, og der er stadig ikke forbindelse mellem spor et og to.

Havnebanen

Bag privatbaneremisen lå havne­banesporet til havnen. Stationen lå næsten 12 meter over havet, så havnebanens forbindelsesspor havde et fald på omkring 22 0/00. Havnen var ret stor, og det meste af den var sporlagt. Havnen ligger i en bugt, omgivet af et par dækmoler. Hvor havnebanen løb ind på havneområdet lå markedspladsen med blot et enkelt kort spor, hvorfra der blev læsset direkte. Over for markedet lå fire mindre tankanlæg.

Midt på havneområdet lå et pakhus, hvor der i slutningen af 50’erne undertiden også holdt vogne. På et side­spor her med skiftespor i begge ender tømte øldepoterne deres vogne. Helt i øst lå slagte­riet og foderstoffirmaerne. I sæsonen modtog foderstoffirmaerne mange vogne fra Aalborg. Når der var så mange vogne på hav­nen, var det fordi bønderne og de lokale, min­dre grovvarehandlere læssede direkte fra jernbanevognene, så fodderstoffirmaerne ikke behøvede at tage sækkene ind på lageret først. Ældre havnekort viser omløbsspor ved markedspladsen.

Havnebanen betjentes af en Hs-maskine, men i 1958 eller 59 blev den erstattet af en Ardelt traktor. I dag er der ingen sporrester på havnen.