Menu

Stationer Hjørring – Hirtshals

Stationerne Hjørring – Hirtshals

Hirtshalsbanen udgik indtil 3. oktober 1942 fra Hjørring Vestbanegård. Herefter ændredes linjeføringen ved Hjørring til den nuværende og Hirtshalsbanen har siden benyttet statsbanestationen.


Hjørring station i 1961. Banen benytter to spor på stationen. Foto: Ulf Holstrup 20-7-1961.


Stationen i 2012.


Tog fra Hirtshals på vej ind på stationen.


Her er alle stationerne på banen. Langholm og Raundrup trinbræt er klistret over idet de er nedlagt pr 1-7-2004. Tavlen sad i Lynettetogene på banen.

Første stop efter Hjørring er:

Kvægtorvet
Første stop efter Hjørring station. Indviet januar 2005.Ligger dejligt tæt på Nordjyske jernbaners remise og bruges meget af personalet.


Foto: Erik Kjærgaard.

Teglgårdsvej
Trinbræt i udkanten af Hjørring.

Trinbrættet i 2012.


Det nyanlagte trinbræt med tog i 2005. Foto: Erik Kjærgaard.

Herregårdsparken
Trinbræt i udkanten af Hjørring.


Foto: Erik Kjærgaard.

Vellingshøj trinbræt
Banens første år var der betjening med salg af billetter og ekspedition af rejsegods og banepakker.
Fra 1931 har Vellingshøj været nedsat til trinbræt. Alle stationerne på Hjørring – Hirtshalsbanen er som de øvrige stationer under Hjørring Privatbaner tegnet af Sylvius Knutzen.


Trinbrættet i 2012.


Vellinghøj trinbræt i 1963 da toget stadig holdt ud for stationen. Foto: Ulf Holtrup.

Langholm trinbræt
Åbnet 1928. Trafikken herfra har aldrig været særlig stor.


Langholm trinbræt i 1963. Foto: Ulf Holtrup.

Trinbrættet er nedlagt pr 1-7-2004.

700 m længere ude ligger:

Vidstrup station/trinbræt
Nedsat til trinbræt november 1969. Hverken persontrafikken eller godstrafikken herfra har været særlig stor.

Vidstrup trinbræt i 1966 da trinbrættet lå ud for stationen. Foto: Ulf Holtrup.

Der har været læssespor ved stationen.


Trinbrættet i 2012.

Sønderby trinbræt
Taget i brug i 1928. Trinbrættet betjener den sydlige del af Tornby. Trinbrættet er nedlagt den 15. december 2019.


Sønderby trinbræt i 1963. Foto: Ulf Holtrup


Trinbættet i 2012.

Den nordlige del af Tornby betjenes af:

Tornby station
Her var der læssespor og et krydsningsspor som det eneste på banen blv taget i brug i 1970.


Tornby station i 1966. Foto: Ulf Holtrup.


Kvægfold ved stationen i 1963. Foto: Ulf Holtrup.


Tornby station har som det eneste trinbræt krydsningsspor.

Raundrup trinbræt
Meget lidt benyttet.

Raundrup trinbræt i 1963. Foto: Ulf Holtrup.

Trinbrættet er nedlagt pr 1-7-2004.

Horne station
Fik i 1942 krydsningsspor, der i dag er fjernet. Postekspeditionen  ophørte i 1965. juni 1970 nedrykket til trinbræt med sidespor.


Horne station i 1963. Foto: Ulf Holtrup.


Trinbrættet i 2012.

Terpet/Emmersbæk trinbræt

Ligger i den sydlige del af bebyggelsen.


Terpet trinbræt i 1963. Foto: Ulf Holtrup.

Lilleheden/Nordsøcentret trinbræt
Åbnet 1. maj 1940, men blev lukket 1943-46, da stedet lå i den tyske værnemagts fæstningsområde.

Trinbrættet blev nedlagt igen i 1956. Er genåbnet i 90’erne.


Det på dette tidspunkt nedlagte trinbræt i 1977. Foto: Erik Kjærgaard.


Trinbrættet i 2012.

Color Line
Trinbræt lå umiddelbart før Hirtshals station. Herfra var der overdækket gangforbindelse ned til færgen. Oprindeligt blev der kørt ned til færgen når den anløb havnen. Trinbrættet er omkring 2008 nedlagt og der er lavet gangforbindelse fra Hirtshals station.

 
Gangforbindelsen fra Hirtshals station til det tidligere trinbræt ved Color line. Rester af perronen ses stadig.

Hirtshals station
Byens første station – opført i den sædvanlige statelige stil, der kendetegnede alle Hjørringbanerne – lå 16,1 km fra Hjørring.


Byens første station. Ligger der stadig og rummer i dag forskellige kontorer og mødelokaler. På dette billede fra 20’erne er der stadig togtrafik ved stationen.


Stationen fra perronsiden i 2012. Stadig en flot bygning.


Stationen fra vejsiden. Bemærk den originale lampe der stadig sidder over indgangsdøren.

I 1928 blev anlagt havnebanen, og 24. november samme år flyttede stationens ekspedition til en træbarak og spormæssigt trange forhold.
I 1938 opnåedes der enighed om banegårdsforholdene i Hirtshals. En ny stationsbygning blev opført, ligesom sporarealet blev udvidedes væsentligt. Den nye station ligger øst for den midlertidige, og meget tættere ved havnen end den oprindelige station.

Den gamle bane udgik fra nuværende linje lidt syd for Emmersbækken og krydsede Skovvejen og løb herefter i lige linje langs Skovvejen og nord for rundkørslen ved Østergade til den gamle station. Herfra førte den i en svag nordvestlig kurve ned mod den midlertidige station som lå vest for den nuværende krydsende Jyllandsgade ca. midt mellem rundkørslen og viadukten. Her kørte togene fra 1928 – 1939 hvor den nuværende linje blev taget i brug.


Den nye station, her fotograferet i 1965, blev taget i brug 1. december 1939 og havnespor og læssespor m.v. blev udvidet successivt. Foto: Ulf Holtrup.

Stationsbygningen har delvis to etager. Her var to perronspor, to opstillingsspor, remisespor med  remise og endelig det obligatoriske sidespor.


Stationen i 2004 med lynettetog.


Sylvius Knutzen’s karakteristiske varehus her i en forstørret udgave ved Hirtshals fotograferet i 1966. Lå indtil omkring år 2000 der stadig. Foto: Ulf Holtrup.


Indtil omkring 2015 var der kun et spor ud for stationen og der er ikke mulighed for at løbe om.

I dag er lavet et ekstra spor ud for ved endestationen, der er flyttet væk fra stationen og tættere på Hjørring. Sporarealet og perron er indskrænket så der er blevet plads til gangforbindelsen til færgerne. Havnebanen er i dag lukket. Stationen har i dag ingen tilknytning til banen.


Her endte havnebanen. Perronen blev benyttet når toget kørte til og fra færgen.