Menu

Aalborg Nærbane

Ved køreplansskiftet den 14. december 2003 åbnede Aalborg Nærbane og nærbanen kørte frem til 2017 af DSB med MR-togsæt.

Aalborg Nærbane var et af de sidste sikre steder, hvor DSB’s trofaste over 35 år gamle MR-tog kunne ses i drift. Sådan var det frem til og med den 5. august 2017, hvorefter Nordjyske Jernbaner overtog den lokale og regionale togdrift og nye Lint-tog fra Alstom overtog.

Den 6. august 2017 overtog Nordjyske Jernbaner den regionale og lokale jernbanetrafik i Nordjylland. Det betød, at de lokale tog på Aalborg Nærbane, Skørping – Lindholm overgik til Nordjyske jernbaner. Tog der starter på nærbanen i Skørping kører dog nu kun til Aalborg. Her skal der skiftes for at komme videre til Lindholm.


Her ses Nordjyske Jernbaners Lint-tog på vej fra Aalborg til Hjørring

Nordjyske jernbaner har også overtaget kørslen med regionaltog mellem Aalborg og Frederikshavn, og de er nu bundet sammen med togene på Skagensbanen, så der en gang i timen er direkte tog mellem Aalborg og Skagen. DSB kører fortsat intercity og IC-lyn til Aalborg. Fem IC-lyntog fortatte til eller udgår fra Frederikshavn indtil august 2018, hvor det nye signalsystem gjorde at DSB ikke længere kunne køre nord for Lindholm. Nordjyske jernbaner har overtaget lyntogsafgangene mellem Aalborg og Frederikshavn. Alle Lyntogene ender i Aalborg.

I november 1999 indgik den daværende regering et forlig om styrkelse af den kollektive trafik. Der blev afsat 125 mio kr til projektet. Nærbaneprojektet i Aalborg området var en samfinansiering mellem staten,  Aalborg og Støvring kommuner. Den statslige del dækkede udgifter til banetekniske nyanlæg og indkøb af materiel. Aalborg og Støvring kommuner har finansieret adgangsveje, forpladser med bil- og cykelparkering.

Den statslige del var omtrent fordelt mellem de enkelte stationer således:

Lindholm station (11 mio. kr.), Aalborg Vestby (21 mio. kr.), Skalborg station (7 mio. kr.), Svenstrup station (5 mio. kr.), Støvring station (7 mio. kr.)

Desuden indgik et fiktivt indkøb af et nyt IC-togsæt til 55 mio. kr.  DSB indkøbte dog ikke materiel til nærbanen idet nærbanetogene fra driftsstart var de 25 år gamle MR togsæt, der var blevet overflødige andre steder og brugt her.

Aalborg Kommune investerede omkring 15 mio kr i stationerne og Støvring omkring 5 mio kr.

Nærbanen var 29 km lange fra Lindholm i nord til Skørping i syd. De syv stationer, betjenes med to tog i timen i dagtimerne på hverdage. Aften og weekend, lørdag eftermiddag og søn- og helligdage dog kun hver time. Det sker dels med de hidtidige InterCity tog, som nu standser ved alle stationer, dels med Nordjyske jernbaners Lint-tog fra Alstom, der kører hver time mellem Skørping og Aalborg fra 2017 i dagtimerne på hverdage og lørdag formiddag.

Nærbane består af følgende stationer:

Lindholm
Åbnedes allerede den 14. december 2002 og ligger i den vestlige ende af den nedlagte Nørresundby station, og har skiftet navn til Lindholm station.

Aalborg Vestby
Beliggende i Vestbyen mellem Kastetvej og Strandvejen, hvor banen går hen over gaderne i højbane.

Skalborg station
Placeret hvor det oprindelige ledvogterhus lå. Ca 200 meter syd for den nedlagte station.


Skalborg nærbanestation.

Svenstrup
Umiddelbart nord for den gamle station der var dyreklinik, men i dag er tom.


Svenstrup nærbanestation i 2004 med MR tog.

Støvring
Placeret hvor den gamle stationsbygning lå. Byen har atter genvundet status som stationsby efter knap 30-års pause.


Støvring Nærbanestation i 2004.

Passagertal på nærbanen

Nordjyllands Trafikselskab (NT) omlagde busserne omkring Svenstrup og Støvring og NT forventede før åbningen, at ca. 220.000 passager årligt vil vælge toget frem for bussen.

Passagertælling viser at togene fra Hjørring- Brønderslev har flotte passagertal til Aalborg Vestby op mod kl. 8. Over 100 står af på denne afgang. Disse passagerer kører også den anden vej spredt over flere af de regionale tog mod Frederikshavn. Passagertallene i 2017 fordeler sig omtrent således for alle tog samlet til/fra stationerne:

Skørping har samlet ca 900 daglige af- og påstigere

Støvring ca 500

Svenstrup ca 400

Skalborg ca 200

Aalborg ca 7900

Aalborg vestby ca 1100

Lindholm ca 1000

Med etableringen af nærbanen fik Arden der ligger uden for nærbanen en noget ringere betjening idet denne station nu kun er betjent af IC tog en gang i timen. På længere sigt kan der blive tale om at forlænge nærbaneafgangene til Hobro.

Hvor mange nye passagerer der er skabt med nærbanen og nu lader bilen stå i garagen er usikkert men det er formodentligt ikke mange.

Optimistiske skøn i 1999 peger på passagertal over 500.000 passagerer årligt for nærbanen. De er næppe opnået.