Menu

Vodskov Østervraa – rullende materiel

Til driften anskaffedes i 1923 3 damplokomotiver, 4 personvogne, 1 post- og rejsegodsvogn, 8 lukkede godsvogne og 10 åbne godsvogne.

Lokomotiverne var af den type der der almindeligvis blev anvendt på privatbanerne. Bygget hos Henschel & Sohn, Kassel. De trekoblede tenderlokomotiver havde en tjeneste vægt 39,85 t, og længde over pufferne på 9 meter.

Nr. 21 og 22 var søstermaskiner og anskaffet lidt før nr. 23 og var næsten magen til de to første.

Fabriksfoto af  damplokomotivet nr. 23.

Nr. 22 blev i 1931 solgt til Amagerbanen, hvor det kørte som nr. 7. Herfra solgtes det til NPMB i 1938 og fik nr. 3.

I 1955 blev det henstilledes det og stod i de sidste år i åben luft i temmelig miserabel forfatning. Det solgtes ved banens lukning ligesom de øvrige damplokomotiver til ophugning for 6.000 kr.

Personvognene til banen leveredes af Sachsische Waggon-fabrik, Werdau; de to var sidegangsvogne med to andenklasses kupeer a 6 pladser og fire tredjeklasses kupeer a 8 pladser (litra B). Litra C var midtgangsvogne med 42 pladser 3. klasse.

Post- og rejsegodsvognen samt de lukkede godsvogne leveredes ligeledes fra Werdau. Alle godsvogne var til 12,5 t last; de to vogne af litra H, der kunne anvendes som bænkevogne, havde i så fald 42 pladser.  De åbne godsvogne var byggede hos Scandia i årene 1911-1917 og købtes brugt fra Ringkøbing – Ørnhøj – Holstebro Jernbane.

Vodskov – Østervraa banes godsvogne nr. 951 og 962 overlevede mange år efter banen lukning og er her fotograferet i Hjørring i 1975 på den nedlagte Vestbanegård. Foto: Erik Kjærgaard.

Dette forholdsvis beskedne materiel viste sig at være tilstrækkeligt til den daglige drift. Ved spidsbelastninger, f. eks. Hjallerup marked, låntes materiel fra de øvrige privatbaner i Hjørring.

Et af damplokomotiverne forspændt et særtog med heste fra Hjallerup marked.

Det var allerede inden åbningen på tale at købe en motorvogn, for at billiggøre driften men dette skete dog først i 1928, hvor man anskaffede en motorvogn, bygget hos Scandia og forsynet med en 150 hk benzinmotor. Vognen (VØ M 21) der havde 46 siddepladser og 12 ståpladser , gjorde god fyldest og kørte de fleste daglige persontog på banen.

M21 er her fotograferet på Løkken station hvor den krydser med en skinnebus ført i 60’erne.

I 1932 ombyggedes personvognen C 52 på De forenede Automobilfabrikker i Odense og litreredes VØ M 22. Vognen fik en 100 hk benzinmotor og havde ligesom M 21 46 pladser. Her fotograferet efter at banen var lukket på Hirtshalsbanen eller Løkkenbanen.

Hele det rullende materiel blev bevaret da banen lukkede i 1950, da det tilhørte Hjørring Privatbaner fra banernes sammenslutning i 1939. Vognpark var dog blevet alt for stor og da der ikke var megen interesse blandt privatbanerne for indkøb af vogne, idet skinnebusserne var blevet meget udbredt ophuggedes banens fire personvogne i 1954.

M 21 (HP M21) fik ny motor så sent som i 1958 og blev udrangeret/ophugget så sent som i 1969.

M 22 (HP M22) blev henstillet i 1953 og udrangeret i 1964.

Af det  rullende materiel findes i dag kun D16 bevaret. Vognen er bygget i 1928 og omlitreret til HP D 62 i 1947 og solgt til Randers – Hadsund Jernbane i 1965 og ved dennes lukning i 1969 solgt til Dansk Jernbaneklub og D16 har været brugt hos Limfjordsbanen, men er nu henstillet.