Menu

Særtog Hadsundbanen

DJK havde i samarbejde med Aalborg Stiftstidende og Randers Amtsavis arrangeret »afskedstog« søndag den 30. marts 1969 på »Randers-Hadsund Jernbane« og »Aalborg-Hadsund Jernbane«.

Spiseseddel for særtoget.

Særtogsbilletten var trykt på Aalborg Privatbaners gamle håndtrykkeri.

Aviserne havde lavet en dygtig »salgskampagne i ugerne forud for arrangementet. Til særtoget på Randers Hadsundbanen var fremstillet nydelige særbilletter med billede af en gammel RHJ -dampvogn og det gav til resultat, at ikke mindre end 580 personer rejste i toget fra Randers til Hadsund og retur. »Afskedstoget blev fremført af to lejede damplokomotiver, nemlig DSB  F nr. 665 og VLTJ nr. 5, og de havde et hårdt arbejde, for toget var på ikke mindre end ni vogne. Der var afgang fra Randers kl. 10 – og det var en afgang med musik, for »Randers Jernbaneorkester« deltog i turen. Der blev holdt diverse taler på stationerne undervejs – og taler ta’r tid, så ankomsten til Hadsund var ikke ganske rettidig.

DSB  F nr. 665 og VLTJ nr. 5. Foto: J. Hagger Jensen.

I Hadsund var »afskedstoget« fra Aalborg ankommet i »Aalborg Stiftstidende«s regi, ankommet ca 10 minutter før toget fra Randers og det medførte ca. 300 rejsende; dette tog fremførtes af et diesellokomotiv. Mange havde fulgt Stifstidendes opfordring til at møde i kostumer, der svarede til de gamle trævogne som i dagens anledning var fundet frem. Jazzorkesteret Gabadela spillede under vejs på turen fra togets bagperron. I Kongerslev holdt toget en pause  og sognerådsformanden takkede for arrangementet og understregede at hans kommune stædigt har holdt på at banen ikke skulle nedlægges. De mange turdeltagere spredtes da de kom til Hadsund til byens restauranter, men der var ingen pause for loko-, tog- og DJK-personalet, for Hadsund-borgerne skulle på en »sviptur« til Norup og tilbage. Sognerådsformanden holdt tale da toget ankom til Hadsund og udtrykte håb om at Aalborggenserne stadig ville komme til Hadsund med andre transportmidler.

Vandtagningen i Gjerlev. Foto: Jørgen Hagger Jensen.

Hadsund broen er netop passeret af dampsærtog fra Dansk jernbaneklub i 1969.  Foto: Jørgen Hagger Jensen.

Hadsund broen er netop passeret af dampsærtog fra Dansk jernbaneklub i 1969. I forgrunden ses sporet til havnebanen. Foto: Jørgen Hagger Jensen.

Ud på eftermiddagen skiltes de to »afskedstog« atter – mod nord og mod syd gik det – og stilheden sænkede sig over Hadsund station. På hjemturen mod Randers blev der kun gjort holdt i Gjerlev for vandtagning, og de to damplokomotiver kunne holde en pæn jævn fart. Med en times forsinkelse rullede »afskedstoget« ind på Randers statsbanestation – der var taget afsked med »Hadsund-Peter« med maner.

Ankomsten til Randers med en VLTJ  nr. 5 skete med en del forsinkelse idet der var problemer med at få vand på kedlen og maskinen måtte gøre et ufrivilligt ophold på hovesporet i Bjerregrav. Lokomotivet måtte slæbes til Randers med en MT maskine.