Menu

Nordjyske Jernbaner

Nordjyllands Amt overtog i år 2000 Skagensbanen og Hirtshalsbanen sammen med en pose penge fra staten til anlæg og drift. Nordjyske Jernbaner A/S dannedes i 2001 som en fusion af Hjørring Privatbaner og Skagensbanen.

Amtsrådet vedtog i sommeren 2002 en stor udviklingsplan for Nordjyske jernbaner A/S med samlede investeringer på godt 260 mill kr – den hidtil største investering i kollektiv trafik i Nordjyllands Amt.

Splinternye togsæt og nye skinner banede vejen for hurtigere og mere komfortabel transport på Hirtshalsbanen og Skagensbanen. Målet med planen var, at nye skinner, nye tog, hurtigere rejsetid og flere afgange skulle få endnu flere til at benytte banerne.

Her ses logoet på det nye materiel på banen til Skagen anvendt indtil 2017, hvor Nordjyske jernbaner overtog store dele af togdriften i hele Nordjylland. Logoet er igen i 2017 ændret. 

Nyt spor og højere hastigheder
At hæve strækningshastigheden på en jernbane er normalt ikke noget, man sådan “lige gør”. Det kræver såvel spor- som signalombygninger, hvor der som regel skal gribes kraftigt til lommerne.

På Skagensbanen, der havde 12 stop på 40 km, ville man ved lukning af to lavt benyttede trinbrætter og en øgning af strækningshastigheden til 100 km/t kunne man nedsætte rejsetiden Skagen – Frederikshavn fra 42 minutter med Y-tog til 35 minutter med nyt togmateriel.
En yderligere forhøjelse til 120 km/t ville betyde en fordobling af omkostningerne ved signaludflytning mv. men kun give en rejsebesparelse på ca. 2 minutter.

Skagensbanens strækningsspor var i 2001 i særdeles dårlig tilstand. Sporet – 37 kg/m skinner på bøgetræssveller- var anlagt i løbet af 1960’erne, men jernbanetilsynet nævnte nu, at en hastigheds-nedsættelse kunne blive aktuel efterfulgt af et køreforbud, hvis der ikke blev gjort noget ved sporet. Man besluttede derfor at udskifte hele strækningssporet mellem stationerne, hvor banens egen infrastrukturtjeneste i de forudgående år havde ilagt nyt spor.

Banedanmark vandt licitationen over sporombygningen, der igangsattes 1. oktober 2003, og i løbet af kun 36 arbejdsdage var de 36 km spor udskiftet. Arbejdet gennemførtes i nattetimerne uden gener for toggangen. Skagensbanen har nu et moderne 60 kg/ m langskinnespor på betonsveller, og med tanke på en hastighedsopgradering er kurverne anlagt til 120 km/t.

På den overvejende lige strækning mellem Hulsig og Skagen, hvor overkørsler kun forekommer umiddelbart ved Skagen, kunne hastigheden hæves til 120 km/t.  På stationerne er hastighed 75 km/t.

De nye hastigheds- og signalforhold var en forudsætning for Skagensbanens nye køreplan der trådte i kraft den 9. januar 2005.

Hurtigere rejsetid
9. januar 2005 indsatte Nordjyske jernbaner fire nye togsæt på Skagensbanen. Kombinationen af nye tog og spor bevirker, at hastigheden kunne sættes op, så rejsetiden kunne mindskes. Rejsetiden mellem Skagen og Frederikshavn er forkortet med 7 minutter til 35 minutter, og antallet af afgange er forøget til 20 henholdsvis 21 afgange på hverdage mod de hidtidige 12 afgange, der var suppleret med nogle busafgange.  Samtidig blev busdrift på Skagensbanen erstattet med togkørsel, så der nu er halvtimes drift i myldretiden og timedrift på de øvrige tidspunkter.

For at mindske rejsetiden er trinbrætterne Højen og Apholmen nedlagt.

Desiro toget
Desiro toget er et moderne og gennemprøvet tovogns tog, som i Danmark ikke blot er kendt gennem Hornbækbanens tog, men også fra DSB’s Svendborgbanen.
Desiro toget er et lavtgulvstog med 60 % lavtgulv og en indstigningshøjde på kun 575 mm. Sammen med brede dørpartier giver det en nem og bekvem adgang til toget – også for barnevogne og cykler, hvortil der er god plads i togenes flexsarealer.
Ved siden af det omfattende standardudstyr, bl.a. klimaanlæg, handicaptoilet og GPS styret stationsannoncering, er Nordjyske Jernbaners tog også udstyret med billetautomat, automatisk passagertællesystem samt videoovervågning.  Med indsættelsen af de nye tog, er togførerne afskaffet, og folk skal enten købe billet i forvejen eller benytte de nye billetautomater i togene.


Nyt og gammelt materiel mødes på Skagen station i 2005.

Tekniske data for Desiro
Længde over koblinger:  41.700 mm.
Konstruktion:  Selvbærende aluminiumskonstruktion
Effekt 6-cyl dieselmotorer 2*315 kW (EURO II)
Transmissionsart/GearDiesel-mekanisk:
Automatisk 5-trins MTU gearkasse
Akselrækkefølge: B'(2) B’
Bogier: 2 drivbogier samt en løbebogie (Jakobsbogie) mellem de to vogne. Bogierne har gummiprimærfjedre og luftaffjedring
Maksimal hastighed: 120 km/t
Antal siddepladser: 126 – heraf klapsæder 11
Togvægt (tomt): ca. 68 t.


Interiør i Disero tog.

Den 6. august 2017 overtog Nordjyske Jernbaner den regionale og lokale jernbanetrafik i Nordjylland. Det betød, at de lokale tog på Aalborg Nærbane, Skørping – Lindholm overgik til Nordjyske jernbaner. Tog der starter på nærbanen i Skørping kører dog nu kun til Aalborg. Her skal der skiftes for at komme videre til Lindholm.


Her ses Nordjyske Jernbaners Lint-tog på vej fra Aalborg til Hjørring i 2018

Nordjyske jernbaner har også overtaget kørslen med regionaltog mellem Aalborg og Frederikshavn, og de er nu bundet sammen med togene på Skagensbanen, så der en gang i timen er direkte tog mellem Aalborg og Skagen. DSB kører fortsat intercity og ic-lyn til Aalborg. Fem ic-lyntog fortsatte indtil 2018 til Frederikshavn. Det nye signalsystem betyder at DSB ikke kan køre nord for Lindholm, og ic-togene ender derfor alle i Aalborg, kører fortsat som en del af nærbanen på strækningen mellem Skørping og Aalborg.